vedo.colors

Colors definitions and printing methods.

  1#!/usr/bin/env python3
  2# -*- coding: utf-8 -*-
  3import os
  4import sys
  5import time
  6
  7import numpy as np
  8import vedo.vtkclasses as vtk
  9import vedo
 10
 11__docformat__ = "google"
 12
 13__doc__ = """
 14Colors definitions and printing methods.
 15
 16![](https://vedo.embl.es/images/basic/colorcubes.png)
 17"""
 18
 19__all__ = [
 20  "printc",
 21  "printd",
 22  "get_color",
 23  "get_color_name",
 24  "color_map",
 25  "build_palette",
 26  "build_lut",
 27]
 28
 29
 30try:
 31  import matplotlib
 32  _has_matplotlib = True
 33  cmaps = {}
 34except ModuleNotFoundError:
 35  from vedo.cmaps import cmaps
 36  _has_matplotlib = False
 37  # see below, this is dealt with in color_map()
 38
 39#########################################################
 40# handy global shortcuts for terminal printing
 41# Ex.: print(colors.red + "hello" + colors.reset)
 42#########################################################
 43red = "\x1b[1m\x1b[31;1m"
 44green = "\x1b[1m\x1b[32;1m"
 45yellow = "\x1b[1m\x1b[33;1m"
 46blue = "\x1b[1m\x1b[34;1m"
 47reset = "\x1b[0m"
 48
 49
 50#########################################################
 51# basic color schemes
 52#########################################################
 53colors = {
 54  # order kind of matters because of pyplot.plot()
 55  "blue9": "#a8cbfe", # bootstrap5 colors
 56  "blue8": "#81b4fe",
 57  "blue7": "#5a9cfe",
 58  "blue6": "#3485fd",
 59  "blue5": "#0d6efd",
 60  "blue4": "#0b5cd5",
 61  "blue3": "#094bac",
 62  "blue2": "#073984",
 63  "blue1": "#05285b",
 64  "indigo9": "#c8a9fa",
 65  "indigo8": "#af83f8",
 66  "indigo7": "#975cf6",
 67  "indigo6": "#7e36f4",
 68  "indigo5": "#6610f2",
 69  "indigo4": "#560dcb",
 70  "indigo3": "#450ba5",
 71  "indigo2": "#35087e",
 72  "indigo1": "#250657",
 73  "purple9": "#cbbbe9",
 74  "purple8": "#b49ddf",
 75  "purple7": "#9d7ed5",
 76  "purple6": "#8660cb",
 77  "purple5": "#6f42c1",
 78  "purple4": "#5d37a2",
 79  "purple3": "#4b2d83",
 80  "purple2": "#3a2264",
 81  "purple1": "#281845",
 82  "pink9": "#f0b6d3",
 83  "pink8": "#ea95bf",
 84  "pink7": "#e374ab",
 85  "pink6": "#dd5498",
 86  "pink5": "#d63384",
 87  "pink4": "#b42b6f",
 88  "pink3": "#92235a",
 89  "pink2": "#6f1b45",
 90  "pink1": "#4d1230",
 91  "red9": "#f2b6bc",
 92  "red8": "#ed969e",
 93  "red7": "#e77681",
 94  "red6": "#e25563",
 95  "red5": "#dc3545",
 96  "red4": "#b92d3a",
 97  "red3": "#96242f",
 98  "red2": "#721c24",
 99  "red1": "#4f1319",
 100  "orange9": "#fed1aa",
 101  "orange8": "#febc85",
 102  "orange7": "#fea75f",
 103  "orange6": "#fd933a",
 104  "orange5": "#fd7e14",
 105  "orange4": "#d56a11",
 106  "orange3": "#ac560e",
 107  "orange2": "#84420a",
 108  "orange1": "#5b2d07",
 109  "yellow9": "#ffe9a6",
 110  "yellow8": "#ffdf7e",
 111  "yellow7": "#ffd556",
 112  "yellow6": "#ffcb2f",
 113  "yellow5": "#ffc107",
 114  "yellow4": "#d6a206",
 115  "yellow3": "#ad8305",
 116  "yellow2": "#856404",
 117  "yellow1": "#5c4503",
 118  "green9": "#b2dfbc",
 119  "green8": "#8fd19e",
 120  "green7": "#6dc381",
 121  "green6": "#4ab563",
 122  "green5": "#28a745",
 123  "green4": "#228c3a",
 124  "green3": "#1b722f",
 125  "green2": "#155724",
 126  "green1": "#0e3c19",
 127  "teal9": "#afecda",
 128  "teal8": "#8be3c9",
 129  "teal7": "#67dab8",
 130  "teal6": "#44d2a8",
 131  "teal5": "#20c997",
 132  "teal4": "#1ba97f",
 133  "teal3": "#168967",
 134  "teal2": "#11694f",
 135  "teal1": "#0c4836",
 136  "cyan9": "#abdee5",
 137  "cyan8": "#86cfda",
 138  "cyan7": "#61c0cf",
 139  "cyan6": "#3cb1c3",
 140  "cyan5": "#17a2b8",
 141  "cyan4": "#13889b",
 142  "cyan3": "#106e7d",
 143  "cyan2": "#0c5460",
 144  "cyan1": "#083a42",
 145  "gray9": "#f8f9fa",
 146  "gray8": "#e9edef",
 147  "gray7": "#dee2e6",
 148  "gray6": "#ced4da",
 149  "gray5": "#adb5bd",
 150  "gray4": "#6c757d",
 151  "gray3": "#495057",
 152  "gray2": "#343a40",
 153  "gray1": "#212529",
 154  "aliceblue": "#F0F8FF", # matplotlib scheme
 155  "antiquewhite": "#FAEBD7",
 156  "aqua": "#00FFFF",
 157  "aquamarine": "#7FFFD4",
 158  "azure": "#F0FFFF",
 159  "beige": "#F5F5DC",
 160  "bisque": "#FFE4C4",
 161  "black": "#000000",
 162  "blanchedalmond": "#FFEBCD",
 163  "blue": "#0f00fb", # "0000FF",
 164  "blueviolet": "#8A2BE2",
 165  "brown": "#A52A2A",
 166  "burlywood": "#DEB887",
 167  "cadetblue": "#5F9EA0",
 168  "chartreuse": "#7FFF00",
 169  "chocolate": "#D2691E",
 170  "coral": "#FF7F50",
 171  "cornflowerblue": "#6495ED",
 172  "cornsilk": "#FFF8DC",
 173  "crimson": "#DC143C",
 174  "cyan": "#00FFFF",
 175  "darkblue": "#00008B",
 176  "darkcyan": "#008B8B",
 177  "darkgoldenrod": "#B8860B",
 178  "darkgray": "#A9A9A9",
 179  "darkgreen": "#006400",
 180  "darkkhaki": "#BDB76B",
 181  "darkmagenta": "#8B008B",
 182  "darkolivegreen": "#556B2F",
 183  "darkorange": "#FF8C00",
 184  "darkorchid": "#9932CC",
 185  "darkred": "#8B0000",
 186  "darksalmon": "#E9967A",
 187  "darkseagreen": "#8FBC8F",
 188  "darkslateblue": "#483D8B",
 189  "darkslategray": "#2F4F4F",
 190  "darkturquoise": "#00CED1",
 191  "darkviolet": "#9400D3",
 192  "deeppink": "#FF1493",
 193  "deepskyblue": "#00BFFF",
 194  "dimgray": "#696969",
 195  "dodgerblue": "#1E90FF",
 196  "firebrick": "#B22222",
 197  "floralwhite": "#FFFAF0",
 198  "forestgreen": "#228B22",
 199  "fuchsia": "#FF00FF",
 200  "gainsboro": "#DCDCDC",
 201  "ghostwhite": "#F8F8FF",
 202  "gold": "#FFD700",
 203  "goldenrod": "#DAA520",
 204  "gray": "#808080",
 205  "green": "#047f10", # "#008000",
 206  "greenyellow": "#ADFF2F",
 207  "honeydew": "#F0FFF0",
 208  "hotpink": "#FF69B4",
 209  "indianred": "#CD5C5C",
 210  "indigo": "#4B0082",
 211  "ivory": "#FFFFF0",
 212  "khaki": "#F0E68C",
 213  "lavender": "#E6E6FA",
 214  "lavenderblush": "#FFF0F5",
 215  "lawngreen": "#7CFC00",
 216  "lemonchiffon": "#FFFACD",
 217  "lightblue": "#ADD8E6",
 218  "lightcoral": "#F08080",
 219  "lightcyan": "#E0FFFF",
 220  "lightgray": "#D3D3D3",
 221  "lightgreen": "#90EE90",
 222  "lightpink": "#FFB6C1",
 223  "lightsalmon": "#FFA07A",
 224  "lightseagreen": "#20B2AA",
 225  "lightskyblue": "#87CEFA",
 226  "lightsteelblue": "#B0C4DE",
 227  "lightyellow": "#FFFFE0",
 228  "lime": "#00FF00",
 229  "limegreen": "#32CD32",
 230  "linen": "#FAF0E6",
 231  "magenta": "#FF00FF",
 232  "maroon": "#800000",
 233  "mediumaquamarine": "#66CDAA",
 234  "mediumblue": "#0000CD",
 235  "mediumorchid": "#BA55D3",
 236  "mediumpurple": "#9370DB",
 237  "mediumseagreen": "#3CB371",
 238  "mediumslateblue": "#7B68EE",
 239  "mediumspringgreen": "#00FA9A",
 240  "mediumturquoise": "#48D1CC",
 241  "mediumvioletred": "#C71585",
 242  "midnightblue": "#191970",
 243  "mintcream": "#F5FFFA",
 244  "mistyrose": "#FFE4E1",
 245  "moccasin": "#FFE4B5",
 246  "navajowhite": "#FFDEAD",
 247  "navy": "#000080",
 248  "oldlace": "#FDF5E6",
 249  "olive": "#808000",
 250  "olivedrab": "#6B8E23",
 251  "orange": "#FFA500",
 252  "orangered": "#FF4500",
 253  "orchid": "#DA70D6",
 254  "palegoldenrod": "#EEE8AA",
 255  "palegreen": "#98FB98",
 256  "paleturquoise": "#AFEEEE",
 257  "palevioletred": "#DB7093",
 258  "papayawhip": "#FFEFD5",
 259  "peachpuff": "#FFDAB9",
 260  "peru": "#CD853F",
 261  "pink": "#FFC0CB",
 262  "plum": "#DDA0DD",
 263  "powderblue": "#B0E0E6",
 264  "purple": "#800080",
 265  "rebeccapurple": "#663399",
 266  "red": "#fe1e1f", # "#FF0000",
 267  "rosybrown": "#BC8F8F",
 268  "royalblue": "#4169E1",
 269  "saddlebrown": "#8B4513",
 270  "salmon": "#FA8072",
 271  "sandybrown": "#F4A460",
 272  "seagreen": "#2E8B57",
 273  "seashell": "#FFF5EE",
 274  "sienna": "#A0522D",
 275  "silver": "#C0C0C0",
 276  "skyblue": "#87CEEB",
 277  "slateblue": "#6A5ACD",
 278  "slategray": "#708090",
 279  "snow": "#FFFAFA",
 280  "blackboard": "#393939",
 281  "springgreen": "#00FF7F",
 282  "steelblue": "#4682B4",
 283  "tan": "#D2B48C",
 284  "teal": "#008080",
 285  "thistle": "#D8BFD8",
 286  "tomato": "#FF6347",
 287  "turquoise": "#40E0D0",
 288  "violet": "#EE82EE",
 289  "wheat": "#F5DEB3",
 290  "white": "#FFFFFF",
 291  "whitesmoke": "#F5F5F5",
 292  "yellow": "#ffff36", # "#FFFF00",
 293  "yellowgreen": "#9ACD32",
 294}
 295
 296
 297color_nicks = { # color nicknames
 298  "bb": "blackboard",
 299  "lb": "lightblue", # light
 300  "lg": "lightgreen",
 301  "lr": "orangered",
 302  "lc": "lightcyan",
 303  "ls": "lightsalmon",
 304  "ly": "lightyellow",
 305  "dr": "darkred", # dark
 306  "db": "darkblue",
 307  "dg": "darkgreen",
 308  "dm": "darkmagenta",
 309  "dc": "darkcyan",
 310  "ds": "darksalmon",
 311  "dv": "darkviolet",
 312  "b1": "blue1", # bootstrap5 colors
 313  "b2": "blue2",
 314  "b3": "blue3",
 315  "b4": "blue4",
 316  "b5": "blue5",
 317  "b6": "blue6",
 318  "b7": "blue7",
 319  "b8": "blue8",
 320  "b9": "blue9",
 321  "i1": "indigo1",
 322  "i2": "indigo2",
 323  "i3": "indigo3",
 324  "i4": "indigo4",
 325  "i5": "indigo5",
 326  "i6": "indigo6",
 327  "i7": "indigo7",
 328  "i8": "indigo8",
 329  "i9": "indigo9",
 330  "p1": "purple1",
 331  "p2": "purple2",
 332  "p3": "purple3",
 333  "p4": "purple4",
 334  "p5": "purple5",
 335  "p6": "purple6",
 336  "p7": "purple7",
 337  "p8": "purple8",
 338  "p9": "purple9",
 339  "r1": "red1",
 340  "r2": "red2",
 341  "r3": "red3",
 342  "r4": "red4",
 343  "r5": "red5",
 344  "r6": "red6",
 345  "r7": "red7",
 346  "r8": "red8",
 347  "r9": "red9",
 348  "o1": "orange1",
 349  "o2": "orange2",
 350  "o3": "orange3",
 351  "o4": "orange4",
 352  "o5": "orange5",
 353  "o6": "orange6",
 354  "o7": "orange7",
 355  "o8": "orange8",
 356  "o9": "orange9",
 357  "y1": "yellow1",
 358  "y2": "yellow2",
 359  "y3": "yellow3",
 360  "y4": "yellow4",
 361  "y5": "yellow5",
 362  "y6": "yellow6",
 363  "y7": "yellow7",
 364  "y8": "yellow8",
 365  "y9": "yellow9",
 366  "g1": "green1",
 367  "g2": "green2",
 368  "g3": "green3",
 369  "g4": "green4",
 370  "g5": "green5",
 371  "g6": "green6",
 372  "g7": "green7",
 373  "g8": "green8",
 374  "g9": "green9",
 375  "k1": "gray1",
 376  "k2": "gray2",
 377  "k3": "gray3",
 378  "k4": "gray4",
 379  "k5": "gray5",
 380  "k6": "gray6",
 381  "k7": "gray7",
 382  "k8": "gray8",
 383  "k9": "gray9",
 384  "a": "aqua",
 385  "b": "blue",
 386  "c": "cyan",
 387  "d": "gold",
 388  "f": "fuchsia",
 389  "g": "green",
 390  "i": "indigo",
 391  "k": "black",
 392  "m": "magenta",
 393  "n": "navy",
 394  "l": "lavender",
 395  "o": "orange",
 396  "p": "purple",
 397  "r": "red",
 398  "s": "salmon",
 399  "t": "tomato",
 400  "v": "violet",
 401  "y": "yellow",
 402  "w": "white",
 403}
 404
 405
 406# available colormap names:
 407cmaps_names = (
 408  "Accent",
 409  "Accent_r",
 410  "Blues",
 411  "Blues_r",
 412  "BrBG",
 413  "BrBG_r",
 414  "BuGn",
 415  "BuGn_r",
 416  "BuPu",
 417  "BuPu_r",
 418  "CMRmap",
 419  "CMRmap_r",
 420  "Dark2",
 421  "Dark2_r",
 422  "GnBu",
 423  "GnBu_r",
 424  "Greens",
 425  "Greens_r",
 426  "Greys",
 427  "Greys_r",
 428  "OrRd",
 429  "OrRd_r",
 430  "Oranges",
 431  "Oranges_r",
 432  "PRGn",
 433  "PRGn_r",
 434  "Paired",
 435  "Paired_r",
 436  "Pastel1",
 437  "Pastel1_r",
 438  "Pastel2",
 439  "Pastel2_r",
 440  "PiYG",
 441  "PiYG_r",
 442  "PuBu",
 443  "PuBuGn",
 444  "PuBuGn_r",
 445  "PuBu_r",
 446  "PuOr",
 447  "PuOr_r",
 448  "PuRd",
 449  "PuRd_r",
 450  "Purples",
 451  "Purples_r",
 452  "RdBu",
 453  "RdBu_r",
 454  "RdGy",
 455  "RdGy_r",
 456  "RdPu",
 457  "RdPu_r",
 458  "RdYlBu",
 459  "RdYlBu_r",
 460  "RdYlGn",
 461  "RdYlGn_r",
 462  "Reds",
 463  "Reds_r",
 464  "Set1",
 465  "Set1_r",
 466  "Set2",
 467  "Set2_r",
 468  "Set3",
 469  "Set3_r",
 470  "Spectral",
 471  "Spectral_r",
 472  "Wistia",
 473  "Wistia_r",
 474  "YlGn",
 475  "YlGnBu",
 476  "YlGnBu_r",
 477  "YlGn_r",
 478  "YlOrBr",
 479  "YlOrBr_r",
 480  "YlOrRd",
 481  "YlOrRd_r",
 482  "afmhot",
 483  "afmhot_r",
 484  "autumn",
 485  "autumn_r",
 486  "binary",
 487  "binary_r",
 488  "bone",
 489  "bone_r",
 490  "brg",
 491  "brg_r",
 492  "bwr",
 493  "bwr_r",
 494  "cividis",
 495  "cividis_r",
 496  "cool",
 497  "cool_r",
 498  "coolwarm",
 499  "coolwarm_r",
 500  "copper",
 501  "copper_r",
 502  "cubehelix",
 503  "cubehelix_r",
 504  "flag",
 505  "flag_r",
 506  "gist_earth",
 507  "gist_earth_r",
 508  "gist_gray",
 509  "gist_gray_r",
 510  "gist_heat",
 511  "gist_heat_r",
 512  "gist_ncar",
 513  "gist_ncar_r",
 514  "gist_rainbow",
 515  "gist_rainbow_r",
 516  "gist_stern",
 517  "gist_stern_r",
 518  "gist_yarg",
 519  "gist_yarg_r",
 520  "gnuplot",
 521  "gnuplot2",
 522  "gnuplot2_r",
 523  "gnuplot_r",
 524  "gray_r",
 525  "hot",
 526  "hot_r",
 527  "hsv",
 528  "hsv_r",
 529  "inferno",
 530  "inferno_r",
 531  "jet",
 532  "jet_r",
 533  "magma",
 534  "magma_r",
 535  "nipy_spectral",
 536  "nipy_spectral_r",
 537  "ocean",
 538  "ocean_r",
 539  "pink_r",
 540  "plasma",
 541  "plasma_r",
 542  "prism",
 543  "prism_r",
 544  "rainbow",
 545  "rainbow_r",
 546  "seismic",
 547  "seismic_r",
 548  "spring",
 549  "spring_r",
 550  "summer",
 551  "summer_r",
 552  "tab10",
 553  "tab10_r",
 554  "tab20",
 555  "tab20_r",
 556  "tab20b",
 557  "tab20b_r",
 558  "tab20c",
 559  "tab20c_r",
 560  "terrain",
 561  "terrain_r",
 562  "twilight",
 563  "twilight_r",
 564  "twilight_shifted",
 565  "twilight_shifted_r",
 566  "viridis",
 567  "viridis_r",
 568  "winter",
 569  "winter_r",
 570)
 571
 572
 573# default color palettes when using an index
 574palettes = (
 575  (
 576    [1.    , 0.75686275, 0.02745098], # yellow5
 577    [0.99215686, 0.49411765, 0.07843137], # orange5
 578    [0.8627451 , 0.20784314, 0.27058824], # red5
 579    [0.83921569, 0.2    , 0.51764706], # pink5
 580    [0.1254902 , 0.78823529, 0.59215686], # teal5
 581    [0.15686275, 0.65490196, 0.27058824], # green5
 582    [0.09019608, 0.63529412, 0.72156863], # cyan5
 583    [0.05098039, 0.43137255, 0.99215686], # blue5
 584    [0.4    , 0.0627451 , 0.94901961], # indigo5
 585    [0.67843137, 0.70980392, 0.74117647], # gray5
 586  ),
 587  (
 588    (1.0, 0.832, 0.000), # gold
 589    (0.960, 0.509, 0.188),
 590    (0.901, 0.098, 0.194),
 591    (0.235, 0.85, 0.294),
 592    (0.46, 0.48, 0.000),
 593    (0.274, 0.941, 0.941),
 594    (0.0, 0.509, 0.784),
 595    (0.1, 0.1, 0.900),
 596    (0.902, 0.7, 1.000),
 597    (0.941, 0.196, 0.901),
 598  ),
 599  (
 600    (1.0, 0.832, 0),  # gold
 601    (0.59, 0.0, 0.09), # dark red
 602    (0.5, 0.5, 0),   # yellow-green
 603    (0.0, 0.66, 0.42), # green blue
 604    (0.5, 1.0, 0.0),  # green
 605    (0.0, 0.18, 0.65), # blue
 606    (0.4, 0.0, 0.4),  # plum
 607    (0.4, 0.0, 0.6),
 608    (0.2, 0.4, 0.6),
 609    (0.1, 0.3, 0.2),
 610  ),
 611  (
 612    (0.010, 0.0706, 0.098), # -> black
 613    (0.0196, 0.369, 0.447),
 614    (0.0745, 0.573, 0.584),
 615    (0.584, 0.820, 0.741),
 616    (0.914, 0.847, 0.663),
 617    (0.929, 0.616, 0.149),
 618    (0.788, 0.412, 0.110),
 619    (0.729, 0.259, 0.0902),
 620    (0.678, 0.153, 0.110),
 621    (0.604, 0.153, 0.165), # -> red3
 622  ),
 623  (
 624    (0.345, 0.188, 0.071), # -> orange1
 625    (0.498, 0.314, 0.161),
 626    (0.573, 0.404, 0.239),
 627    (0.651, 0.545, 0.400),
 628    (0.714, 0.678, 0.569),
 629    (0.761, 0.773, 0.671),
 630    (0.643, 0.675, 0.533),
 631    (0.396, 0.427, 0.298),
 632    (0.255, 0.282, 0.204),
 633    (0.200, 0.239, 0.165), # -> blackboard
 634  ),
 635  (
 636    (0.937, 0.969, 0.820), # -> beige
 637    (0.729, 0.851, 0.714),
 638    (0.671, 0.639, 0.396),
 639    (0.447, 0.180, 0.180),
 640    (0.259, 0.055, 0.082), # -> red1
 641    (0.937, 0.969, 0.820), # -> beige
 642    (0.729, 0.851, 0.714),
 643    (0.671, 0.639, 0.396),
 644    (0.447, 0.180, 0.180),
 645    (0.259, 0.055, 0.082), # -> red1
 646  ),
 647  (
 648    (0.933, 0.298, 0.443), # -> red6
 649    (0.996, 0.824, 0.431),
 650    (0.082, 0.835, 0.631),
 651    (0.094, 0.537, 0.690),
 652    (0.035, 0.231, 0.294), # -> cyan1
 653    (0.933, 0.298, 0.443), # -> red6
 654    (0.996, 0.824, 0.431),
 655    (0.082, 0.835, 0.631),
 656    (0.094, 0.537, 0.690),
 657    (0.035, 0.231, 0.294), # -> cyan1
 658  ),
 659)
 660
 661
 662emoji = {
 663  ":bomb:": "\U0001F4A5",
 664  ":sparks:": "\U00002728",
 665  ":thumbup:": "\U0001F44D",
 666  ":target:": "\U0001F3AF",
 667  ":save:": "\U0001F4BE",
 668  ":noentry:": "\U000026D4",
 669  ":video:": "\U0001F4FD",
 670  ":lightning:": "\U000026A1",
 671  ":camera:": "\U0001F4F8",
 672  ":times:": "\U0000274C",
 673  ":world:": "\U0001F30D",
 674  ":rainbow:": "\U0001F308",
 675  ":idea:": "\U0001F4A1",
 676  ":pin:": "\U0001F4CC",
 677  ":construction:": "\U0001F6A7",
 678  ":rocket:": "\U0001F680",
 679  ":hourglass:": "\U000023F3",
 680  ":prohibited:": "\U0001F6AB",
 681  ":checked:": "\U00002705",
 682  ":smile:": "\U0001F642",
 683  ":sad:": "\U0001F612",
 684  ":star:": "\U00002B50",
 685  ":zzz:": "\U0001F4A4",
 686  ":mu:": "\U000003BC",
 687  ":pi:": "\U000003C0",
 688  ":sigma:": "\U000003C3",
 689  ":rightarrow:": "\U000027A1",
 690}
 691
 692
 693# terminal or notebook can do color print
 694def _has_colors(stream):
 695  try:
 696    import IPython
 697    return True
 698  except:
 699    pass
 700
 701  if not hasattr(stream, "isatty"):
 702    return False
 703  if not stream.isatty():
 704    return False
 705  return True
 706_terminal_has_colors = _has_colors(sys.stdout)
 707
 708
 709def _is_sequence(arg):
 710  # Check if input is iterable.
 711  if hasattr(arg, "strip"):
 712    return False
 713  if hasattr(arg, "__getslice__"):
 714    return True
 715  if hasattr(arg, "__iter__"):
 716    return True
 717  return False
 718
 719
 720def get_color(rgb=None, hsv=None):
 721  """
 722  Convert a color or list of colors to (r,g,b) format from many different input formats.
 723
 724  Set `hsv` to input as (hue, saturation, value).
 725
 726  Example:
 727     - `RGB  = (255, 255, 255)` corresponds to white
 728     - `rgb  = (1,1,1)` is again white
 729     - `hex  = #FFFF00` is yellow
 730     - `string = 'white'`
 731     - `string = 'w'` is white nickname
 732     - `string = 'dr'` is darkred
 733     - `string = 'red4'` is a shade of red
 734     - `int  = 7` picks color nr. 7 in a predefined color list
 735     - `int  = -7` picks color nr. 7 in a different predefined list
 736
 737
 738  Examples:
 739    - [colorcubes.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/basic/colorcubes.py)
 740
 741      ![](https://vedo.embl.es/images/basic/colorcubes.png)
 742  """
 743  # recursion, return a list if input is list of colors:
 744  if _is_sequence(rgb) and (len(rgb) > 3 or _is_sequence(rgb[0])):
 745    seqcol = []
 746    for sc in rgb:
 747      seqcol.append(get_color(sc))
 748    return seqcol
 749
 750  # because they are most common:
 751  if isinstance(rgb, str):
 752    if rgb == "r":
 753      return (0.9960784313725, 0.11764705882352, 0.121568627450980)
 754    elif rgb == "g":
 755      return (0.0156862745098, 0.49803921568627, 0.062745098039215)
 756    elif rgb == "b":
 757      return (0.0588235294117, 0.0, 0.984313725490196)
 758
 759  if str(rgb).isdigit():
 760    rgb = int(rgb)
 761
 762  if hsv:
 763    c = hsv2rgb(hsv)
 764  else:
 765    c = rgb
 766
 767  if _is_sequence(c):
 768    if c[0] <= 1 and c[1] <= 1 and c[2] <= 1:
 769      return c # already rgb
 770    if len(c) == 3:
 771      return list(np.array(c) / 255.0) # RGB
 772    return (c[0] / 255.0, c[1] / 255.0, c[2] / 255.0, c[3]) # RGBA
 773
 774  elif isinstance(c, str): # is string
 775    c = c.replace("grey", "gray").replace(" ", "")
 776    if 0 < len(c) < 3: # single/double letter color
 777      if c.lower() in color_nicks:
 778        c = color_nicks[c.lower()]
 779      else:
 780        vedo.logger.warning(
 781          f"Unknown color nickname {c}\nAvailable abbreviations: {color_nicks}"
 782        )
 783        return (0.5, 0.5, 0.5)
 784
 785    if c.lower() in colors: # matplotlib name color
 786      c = colors[c.lower()]
 787      # from now format is hex!
 788
 789    if c.startswith("#"): # hex to rgb
 790      h = c.lstrip("#")
 791      rgb255 = list(int(h[i : i + 2], 16) for i in (0, 2, 4))
 792      rgbh = np.array(rgb255) / 255.0
 793      if np.sum(rgbh) > 3:
 794        vedo.logger.error(f"in get_color(): Wrong hex color {c}")
 795        return (0.5, 0.5, 0.5)
 796      return tuple(rgbh)
 797
 798    else: # vtk name color
 799      namedColors = vtk.new("NamedColors")
 800      rgba = [0, 0, 0, 0]
 801      namedColors.GetColor(c, rgba)
 802      return (rgba[0] / 255.0, rgba[1] / 255.0, rgba[2] / 255.0)
 803
 804  elif isinstance(c, (int, float)): # color number
 805    return palettes[vedo.settings.palette % len(palettes)][abs(int(c)) % 10]
 806
 807  return (0.5, 0.5, 0.5)
 808
 809
 810def get_color_name(c):
 811  """Find the name of the closest color."""
 812  c = np.array(get_color(c)) # reformat to rgb
 813  mdist = 99.0
 814  kclosest = ""
 815  for key in colors:
 816    ci = np.array(get_color(key))
 817    d = np.linalg.norm(c - ci)
 818    if d < mdist:
 819      mdist = d
 820      kclosest = str(key)
 821  return kclosest
 822
 823
 824def hsv2rgb(hsv):
 825  """Convert HSV to RGB color."""
 826  ma = vtk.new("Math")
 827  rgb = [0, 0, 0]
 828  ma.HSVToRGB(hsv, rgb)
 829  return rgb
 830
 831
 832def rgb2hsv(rgb):
 833  """Convert RGB to HSV color."""
 834  ma = vtk.new("Math")
 835  hsv = [0, 0, 0]
 836  ma.RGBToHSV(get_color(rgb), hsv)
 837  return hsv
 838
 839
 840def rgb2hex(rgb):
 841  """Convert RGB to Hex color."""
 842  h = "#%02x%02x%02x" % (int(rgb[0] * 255), int(rgb[1] * 255), int(rgb[2] * 255))
 843  return h
 844
 845
 846def hex2rgb(hx):
 847  """Convert Hex to rgb color."""
 848  h = hx.lstrip("#")
 849  rgb255 = [int(h[i : i + 2], 16) for i in (0, 2, 4)]
 850  return (rgb255[0] / 255.0, rgb255[1] / 255.0, rgb255[2] / 255.0)
 851
 852
 853def color_map(value, name="jet", vmin=None, vmax=None):
 854  """
 855  Map a real value in range [vmin, vmax] to a (r,g,b) color scale.
 856
 857  Return the (r,g,b) color, or a list of (r,g,b) colors.
 858
 859  Arguments:
 860    value : (float, list)
 861      scalar value to transform into a color
 862    name : (str, matplotlib.colors.LinearSegmentedColormap)
 863      color map name
 864
 865  Very frequently used color maps are:
 866
 867    ![](https://user-images.githubusercontent.com/32848391/50738804-577e1680-11d8-11e9-929e-fca17a8ac6f3.jpg)
 868
 869  A more complete color maps list:
 870
 871    ![](https://matplotlib.org/1.2.1/_images/show_colormaps.png)
 872
 873  .. note:: Can also directly use and customize a matplotlib color map
 874
 875  Example:
 876    ```python
 877    import matplotlib
 878    from vedo import color_map
 879    rgb = color_map(0.2, matplotlib.colormaps["jet"], 0, 1)
 880    print("rgb =", rgb) # [0.0, 0.3, 1.0]
 881    ```
 882
 883  Examples:
 884    - [plot_bars.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/pyplot/plot_bars.py)
 885
 886      <img src="https://vedo.embl.es/images/pyplot/plot_bars.png" width="400"/>
 887
 888  """
 889  cut = _is_sequence(value) # to speed up later
 890
 891  if cut:
 892    values = np.asarray(value)
 893    if vmin is None:
 894      vmin = np.min(values)
 895    if vmax is None:
 896      vmax = np.max(values)
 897    values = np.clip(values, vmin, vmax)
 898    values = (values - vmin) / (vmax - vmin)
 899  else:
 900    if vmin is None:
 901      vedo.logger.warning("in color_map() you must specify vmin! Assume 0.")
 902      vmin = 0
 903    if vmax is None:
 904      vedo.logger.warning("in color_map() you must specify vmax! Assume 1.")
 905      vmax = 1
 906    values = [(value - vmin) / (vmax - vmin)]
 907
 908  if _has_matplotlib:
 909    # matplotlib is available, use it! ###########################
 910    if isinstance(name, str):
 911      mp = matplotlib.colormaps[name]
 912    else:
 913      mp = name # assume matplotlib.colors.LinearSegmentedColormap
 914    result = mp(values)[:, [0, 1, 2]]
 915
 916  else:
 917    # matplotlib not available ###################################
 918    invert = False
 919    if name.endswith("_r"):
 920      invert = True
 921      name = name.replace("_r", "")
 922    try:
 923      cmap = cmaps[name]
 924    except KeyError:
 925      vedo.logger.error(f"in color_map(), no color map with name {name} or {name}_r")
 926      vedo.logger.error(f"Available color maps are:\n{cmaps.keys()}")
 927      return np.array([0.5, 0.5, 0.5])
 928
 929    result = []
 930    n = len(cmap) - 1
 931    for v in values:
 932      iv = int(v * n)
 933      if invert:
 934        iv = n - iv
 935      rgb = hex2rgb(cmap[iv])
 936      result.append(rgb)
 937    result = np.array(result)
 938
 939  if cut:
 940    return result
 941  return result[0]
 942
 943
 944def build_palette(color1, color2, n, hsv=True):
 945  """
 946  Generate N colors starting from `color1` to `color2`
 947  by linear interpolation in HSV or RGB spaces.
 948
 949  Arguments:
 950    N : (int)
 951      number of output colors.
 952    color1 : (color)
 953      first color.
 954    color2 : (color)
 955      second color.
 956    hsv : (bool)
 957      if `False`, interpolation is calculated in RGB space.
 958
 959  Examples:
 960    - [mesh_custom.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/basic/mesh_custom.py)
 961
 962      ![](https://vedo.embl.es/images/basic/mesh_custom.png)
 963  """
 964  if hsv:
 965    color1 = rgb2hsv(color1)
 966    color2 = rgb2hsv(color2)
 967  c1 = np.array(get_color(color1))
 968  c2 = np.array(get_color(color2))
 969  cols = []
 970  for f in np.linspace(0, 1, n, endpoint=True):
 971    c = c1 * (1 - f) + c2 * f
 972    if hsv:
 973      c = np.array(hsv2rgb(c))
 974    cols.append(c)
 975  return np.array(cols)
 976
 977
 978def build_lut(
 979  colorlist,
 980  vmin=None,
 981  vmax=None,
 982  below_color=None,
 983  above_color=None,
 984  nan_color=None,
 985  below_alpha=1,
 986  above_alpha=1,
 987  nan_alpha=1,
 988  interpolate=False,
 989):
 990  """
 991  Generate colors in a lookup table (LUT).
 992
 993  Return the `vtkLookupTable` object. This can be fed into `cmap()` method.
 994
 995  Arguments:
 996    colorlist : (list)
 997      a list in the form `[(scalar1, [r,g,b]), (scalar2, 'blue'), ...]`.
 998    vmin : (float)
 999      specify minimum value of scalar range
1000    vmax : (float)
1001      specify maximum value of scalar range
1002    below_color : (color)
1003      color for scalars below the minimum in range
1004    below_alpha : (float)
1005      opacity for scalars below the minimum in range
1006    above_color : (color)
1007      color for scalars above the maximum in range
1008    above_alpha : (float)
1009      alpha for scalars above the maximum in range
1010    nan_color : (color)
1011      color for invalid (nan) scalars
1012    nan_alpha : (float)
1013      alpha for invalid (nan) scalars
1014    interpolate : (bool)
1015      interpolate or not intermediate scalars
1016
1017  Examples:
1018    - [mesh_lut.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/basic/mesh_lut.py)
1019
1020      ![](https://vedo.embl.es/images/basic/mesh_lut.png)
1021  """
1022  ctf = vtk.new("ColorTransferFunction")
1023  ctf.SetColorSpaceToRGB()
1024  ctf.SetScaleToLinear()
1025  alpha_x, alpha_vals = [], []
1026  for sc in colorlist:
1027    if len(sc) >= 3:
1028      scalar, col, alf = sc[:3]
1029    else:
1030      alf = 1
1031      scalar, col = sc
1032    r, g, b = get_color(col)
1033    ctf.AddRGBPoint(scalar, r, g, b)
1034    alpha_x.append(scalar)
1035    alpha_vals.append(alf)
1036
1037  lut = vtk.new("LookupTable")
1038  lut.SetNumberOfTableValues(256)
1039
1040  x0, x1 = ctf.GetRange() # range of the introduced values
1041  if vmin is not None:
1042    x0 = vmin
1043  if vmax is not None:
1044    x1 = vmax
1045  ctf.SetRange(x0, x1)
1046  lut.SetRange(x0, x1)
1047
1048  if below_color is not None:
1049    lut.SetBelowRangeColor(list(get_color(below_color)) + [below_alpha])
1050    lut.SetUseBelowRangeColor(True)
1051  if above_color is not None:
1052    lut.SetAboveRangeColor(list(get_color(above_color)) + [above_alpha])
1053    lut.SetUseAboveRangeColor(True)
1054  if nan_color is not None:
1055    lut.SetNanColor(list(get_color(nan_color)) + [nan_alpha])
1056
1057  rgba = (1, 1, 1, 1)
1058  for i in range(256):
1059    p = i / 255
1060    x = (1 - p) * x0 + p * x1
1061    if interpolate:
1062      alf = np.interp(x, alpha_x, alpha_vals)
1063      rgba = list(ctf.GetColor(x)) + [alf]
1064    else:
1065      for c in colorlist:
1066        if x <= c[0]:
1067          if len(c) == 3:
1068            alf = c[2]
1069          else:
1070            alf = 1
1071          rgba = list(get_color(c[1])) + [alf]
1072          break
1073    lut.SetTableValue(i, rgba)
1074
1075  lut.Build()
1076  return lut
1077
1078
1079#########################################################################
1080def printc(
1081  *strings,
1082  c=None,
1083  bc=None,
1084  bold=True,
1085  italic=False,
1086  blink=False,
1087  underline=False,
1088  strike=False,
1089  dim=False,
1090  invert=False,
1091  box="",
1092  link="",
1093  end="\n",
1094  flush=True,
1095  return_string=False,
1096):
1097  """
1098  Print to terminal in color (any color!).
1099
1100  Arguments:
1101    c : (color)
1102      foreground color name or (r,g,b)
1103    bc : (color)
1104      background color name or (r,g,b)
1105    bold : (bool)
1106      boldface [True]
1107    italic : (bool)
1108      italic [False]
1109    blink : (bool)
1110      blinking text [False]
1111    underline : (bool)
1112      underline text [False]
1113    strike : (bool)
1114      strike through text [False]
1115    dim : (bool)
1116      make text look dimmer [False]
1117    invert : (bool)
1118      invert background and forward colors [False]
1119    box : (bool)
1120      print a box with specified text character ['']
1121    link : (str)
1122      print a clickable url link (works on Linux)
1123      (must press Ctrl+click to open the link)
1124    flush : (bool)
1125      flush buffer after printing [True]
1126    return_string : (bool)
1127      return the string without printing it [False]
1128    end : (str)
1129      the end character to be printed [newline]
1130
1131  Example:
1132    ```python
1133    from vedo.colors import printc
1134    printc('anything', c='tomato', bold=False, end=' ')
1135    printc('anything', 455.5, c='lightblue')
1136    printc(299792.48, c=4)
1137    ```
1138
1139  Examples:
1140    - [printc.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/other/printc.py)
1141
1142    ![](https://user-images.githubusercontent.com/32848391/50739010-2bfc2b80-11da-11e9-94de-011e50a86e61.jpg)
1143  """
1144
1145  if not vedo.settings.enable_print_color or not _terminal_has_colors:
1146    if return_string:
1147      return ''.join(strings)
1148    else:
1149      print(*strings, end=end, flush=flush)
1150      return
1151
1152  try: # -------------------------------------------------------------
1153
1154    txt = str()
1155    ns = len(strings) - 1
1156    separator = " "
1157    offset = 0
1158    for i, s in enumerate(strings):
1159      if i == ns:
1160        separator = ""
1161      if ":" in repr(s):
1162        for k in emoji:
1163          if k in str(s):
1164            s = s.replace(k, emoji[k])
1165            offset += 1
1166        for k, rp in vedo.shapes._reps: # check symbols in shapes._reps
1167          if k in str(s):
1168            s = s.replace(k, rp)
1169            offset += 1
1170
1171      txt += str(s) + separator
1172
1173    special, cseq = "", ""
1174    oneletter_colors = {
1175      "k": "\u001b[30m", # because these are supported by most terminals
1176      "r": "\u001b[31m",
1177      "g": "\u001b[32m",
1178      "y": "\u001b[33m",
1179      "b": "\u001b[34m",
1180      "m": "\u001b[35m",
1181      "c": "\u001b[36m",
1182      "w": "\u001b[37m",
1183    }
1184
1185    if c is not None:
1186      if c is True:
1187        c = "g"
1188      elif c is False:
1189        c = "r"
1190
1191      if isinstance(c, str) and c in oneletter_colors:
1192        cseq += oneletter_colors[c]
1193      else:
1194        r, g, b = get_color(c) # not all terms support this syntax
1195        cseq += f"\x1b[38;2;{int(r*255)};{int(g*255)};{int(b*255)}m"
1196
1197    if bc:
1198      if bc in oneletter_colors:
1199        cseq += oneletter_colors[bc]
1200      else:
1201        r, g, b = get_color(bc)
1202        cseq += f"\x1b[48;2;{int(r*255)};{int(g*255)};{int(b*255)}m"
1203
1204    if box is True:
1205      box = "-"
1206    if underline and not box:
1207      special += "\x1b[4m"
1208    if strike and not box:
1209      special += "\x1b[9m"
1210    if dim:
1211      special += "\x1b[2m"
1212    if invert:
1213      special += "\x1b[7m"
1214    if bold:
1215      special += "\x1b[1m"
1216    if italic:
1217      special += "\x1b[3m"
1218    if blink:
1219      special += "\x1b[5m"
1220
1221    if box and "\n" not in txt:
1222      box = box[0]
1223      boxv = box
1224      if box in ["_", "=", "-", "+", "~"]:
1225        boxv = "|"
1226
1227      if box in ("_", "."):
1228        outtxt = special + cseq + " " + box * (len(txt) + offset + 2) + " \n"
1229        outtxt += boxv + " " * (len(txt) + 2) + boxv + "\n"
1230      else:
1231        outtxt = special + cseq + box * (len(txt) + offset + 4) + "\n"
1232
1233      outtxt += boxv + " " + txt + " " + boxv + "\n"
1234
1235      if box == "_":
1236        outtxt += "|" + box * (len(txt) + offset + 2) + "|" + reset + end
1237      else:
1238        outtxt += box * (len(txt) + offset + 4) + reset + end
1239
1240      sys.stdout.write(outtxt)
1241
1242    else:
1243
1244      out = special + cseq + txt + reset
1245
1246      if link:
1247        # embed a link in the terminal
1248        out = f"\x1b]8;;{link}\x1b\\{out}\x1b]8;;\x1b\\"
1249
1250      if return_string:
1251        return out + end
1252      else:
1253        sys.stdout.write(out + end)
1254
1255  except: # --------------------------------------------------- fallback
1256
1257    if return_string:
1258      return ''.join(strings)
1259
1260    try:
1261      print(*strings, end=end)
1262    except UnicodeEncodeError as e:
1263      print(e, end=end)
1264      pass
1265
1266  if flush:
1267    sys.stdout.flush()
1268
1269
1270def printd(*strings, q=False):
1271  """
1272  Print debug information about the environment where the printd() is called.
1273  Local variables are printed out with their current values.
1274
1275  Use `q` to quit (exit) the python session after the printd call.
1276  """
1277  from inspect import currentframe, getframeinfo
1278
1279  cf = currentframe().f_back
1280  cfi = getframeinfo(cf)
1281
1282  fname = os.path.basename(getframeinfo(cf).filename)
1283  print("\x1b[7m\x1b[3m\x1b[37m" + fname + " line:\x1b[1m" + str(cfi.lineno) + reset, end="")
1284  print("\x1b[3m\x1b[37m\x1b[2m", "\U00002501" * 30, time.ctime(), reset)
1285  if strings:
1286    print("  \x1b[37m\x1b[1mMessage : ", *strings)
1287  print("  \x1b[37m\x1b[1mFunction:\x1b[0m\x1b[37m " + str(cfi.function))
1288  print("  \x1b[1mLocals :" + reset)
1289  for loc in cf.f_locals.keys():
1290    obj = cf.f_locals[loc]
1291    var = repr(obj)
1292    if 'module ' in var: continue
1293    if 'function ' in var: continue
1294    if 'class ' in var: continue
1295    if loc.startswith('_'): continue
1296    if hasattr(obj, 'name'):
1297      if not obj.name:
1298        oname = str(type(obj))
1299      else:
1300        oname = obj.name
1301      var = oname + ", at " + vedo.utils.precision(obj.GetPosition(), 3)
1302
1303    var = var.replace("vtkmodules.", "")
1304    print("   \x1b[37m", loc, "\t\t=", var[:60].replace("\n", ""), reset)
1305    if vedo.utils.is_sequence(obj) and len(obj) > 4:
1306      print('      \x1b[37m\x1b[2m\x1b[3m len:', len(obj),
1307         ' min:', vedo.utils.precision(min(obj), 4),
1308         ' max:', vedo.utils.precision(max(obj), 4),
1309         reset)
1310
1311  if q:
1312    print(f"  \x1b[1m\x1b[37mExiting python now (q={bool(q)}).\x1b[0m\x1b[37m")
1313    sys.exit(0)
1314  sys.stdout.flush()
def printc( *strings, c=None, bc=None, bold=True, italic=False, blink=False, underline=False, strike=False, dim=False, invert=False, box='', link='', end='\n', flush=True, return_string=False):
1081def printc(
1082  *strings,
1083  c=None,
1084  bc=None,
1085  bold=True,
1086  italic=False,
1087  blink=False,
1088  underline=False,
1089  strike=False,
1090  dim=False,
1091  invert=False,
1092  box="",
1093  link="",
1094  end="\n",
1095  flush=True,
1096  return_string=False,
1097):
1098  """
1099  Print to terminal in color (any color!).
1100
1101  Arguments:
1102    c : (color)
1103      foreground color name or (r,g,b)
1104    bc : (color)
1105      background color name or (r,g,b)
1106    bold : (bool)
1107      boldface [True]
1108    italic : (bool)
1109      italic [False]
1110    blink : (bool)
1111      blinking text [False]
1112    underline : (bool)
1113      underline text [False]
1114    strike : (bool)
1115      strike through text [False]
1116    dim : (bool)
1117      make text look dimmer [False]
1118    invert : (bool)
1119      invert background and forward colors [False]
1120    box : (bool)
1121      print a box with specified text character ['']
1122    link : (str)
1123      print a clickable url link (works on Linux)
1124      (must press Ctrl+click to open the link)
1125    flush : (bool)
1126      flush buffer after printing [True]
1127    return_string : (bool)
1128      return the string without printing it [False]
1129    end : (str)
1130      the end character to be printed [newline]
1131
1132  Example:
1133    ```python
1134    from vedo.colors import printc
1135    printc('anything', c='tomato', bold=False, end=' ')
1136    printc('anything', 455.5, c='lightblue')
1137    printc(299792.48, c=4)
1138    ```
1139
1140  Examples:
1141    - [printc.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/other/printc.py)
1142
1143    ![](https://user-images.githubusercontent.com/32848391/50739010-2bfc2b80-11da-11e9-94de-011e50a86e61.jpg)
1144  """
1145
1146  if not vedo.settings.enable_print_color or not _terminal_has_colors:
1147    if return_string:
1148      return ''.join(strings)
1149    else:
1150      print(*strings, end=end, flush=flush)
1151      return
1152
1153  try: # -------------------------------------------------------------
1154
1155    txt = str()
1156    ns = len(strings) - 1
1157    separator = " "
1158    offset = 0
1159    for i, s in enumerate(strings):
1160      if i == ns:
1161        separator = ""
1162      if ":" in repr(s):
1163        for k in emoji:
1164          if k in str(s):
1165            s = s.replace(k, emoji[k])
1166            offset += 1
1167        for k, rp in vedo.shapes._reps: # check symbols in shapes._reps
1168          if k in str(s):
1169            s = s.replace(k, rp)
1170            offset += 1
1171
1172      txt += str(s) + separator
1173
1174    special, cseq = "", ""
1175    oneletter_colors = {
1176      "k": "\u001b[30m", # because these are supported by most terminals
1177      "r": "\u001b[31m",
1178      "g": "\u001b[32m",
1179      "y": "\u001b[33m",
1180      "b": "\u001b[34m",
1181      "m": "\u001b[35m",
1182      "c": "\u001b[36m",
1183      "w": "\u001b[37m",
1184    }
1185
1186    if c is not None:
1187      if c is True:
1188        c = "g"
1189      elif c is False:
1190        c = "r"
1191
1192      if isinstance(c, str) and c in oneletter_colors:
1193        cseq += oneletter_colors[c]
1194      else:
1195        r, g, b = get_color(c) # not all terms support this syntax
1196        cseq += f"\x1b[38;2;{int(r*255)};{int(g*255)};{int(b*255)}m"
1197
1198    if bc:
1199      if bc in oneletter_colors:
1200        cseq += oneletter_colors[bc]
1201      else:
1202        r, g, b = get_color(bc)
1203        cseq += f"\x1b[48;2;{int(r*255)};{int(g*255)};{int(b*255)}m"
1204
1205    if box is True:
1206      box = "-"
1207    if underline and not box:
1208      special += "\x1b[4m"
1209    if strike and not box:
1210      special += "\x1b[9m"
1211    if dim:
1212      special += "\x1b[2m"
1213    if invert:
1214      special += "\x1b[7m"
1215    if bold:
1216      special += "\x1b[1m"
1217    if italic:
1218      special += "\x1b[3m"
1219    if blink:
1220      special += "\x1b[5m"
1221
1222    if box and "\n" not in txt:
1223      box = box[0]
1224      boxv = box
1225      if box in ["_", "=", "-", "+", "~"]:
1226        boxv = "|"
1227
1228      if box in ("_", "."):
1229        outtxt = special + cseq + " " + box * (len(txt) + offset + 2) + " \n"
1230        outtxt += boxv + " " * (len(txt) + 2) + boxv + "\n"
1231      else:
1232        outtxt = special + cseq + box * (len(txt) + offset + 4) + "\n"
1233
1234      outtxt += boxv + " " + txt + " " + boxv + "\n"
1235
1236      if box == "_":
1237        outtxt += "|" + box * (len(txt) + offset + 2) + "|" + reset + end
1238      else:
1239        outtxt += box * (len(txt) + offset + 4) + reset + end
1240
1241      sys.stdout.write(outtxt)
1242
1243    else:
1244
1245      out = special + cseq + txt + reset
1246
1247      if link:
1248        # embed a link in the terminal
1249        out = f"\x1b]8;;{link}\x1b\\{out}\x1b]8;;\x1b\\"
1250
1251      if return_string:
1252        return out + end
1253      else:
1254        sys.stdout.write(out + end)
1255
1256  except: # --------------------------------------------------- fallback
1257
1258    if return_string:
1259      return ''.join(strings)
1260
1261    try:
1262      print(*strings, end=end)
1263    except UnicodeEncodeError as e:
1264      print(e, end=end)
1265      pass
1266
1267  if flush:
1268    sys.stdout.flush()

Print to terminal in color (any color!).

Arguments:
 • c : (color) foreground color name or (r,g,b)
 • bc : (color) background color name or (r,g,b)
 • bold : (bool) boldface [True]
 • italic : (bool) italic [False]
 • blink : (bool) blinking text [False]
 • underline : (bool) underline text [False]
 • strike : (bool) strike through text [False]
 • dim : (bool) make text look dimmer [False]
 • invert : (bool) invert background and forward colors [False]
 • box : (bool) print a box with specified text character ['']
 • link : (str) print a clickable url link (works on Linux) (must press Ctrl+click to open the link)
 • flush : (bool) flush buffer after printing [True]
 • return_string : (bool) return the string without printing it [False]
 • end : (str) the end character to be printed [newline]
Example:
from vedo.colors import printc
printc('anything', c='tomato', bold=False, end=' ')
printc('anything', 455.5, c='lightblue')
printc(299792.48, c=4)
Examples:

def printd(*strings, q=False):
1271def printd(*strings, q=False):
1272  """
1273  Print debug information about the environment where the printd() is called.
1274  Local variables are printed out with their current values.
1275
1276  Use `q` to quit (exit) the python session after the printd call.
1277  """
1278  from inspect import currentframe, getframeinfo
1279
1280  cf = currentframe().f_back
1281  cfi = getframeinfo(cf)
1282
1283  fname = os.path.basename(getframeinfo(cf).filename)
1284  print("\x1b[7m\x1b[3m\x1b[37m" + fname + " line:\x1b[1m" + str(cfi.lineno) + reset, end="")
1285  print("\x1b[3m\x1b[37m\x1b[2m", "\U00002501" * 30, time.ctime(), reset)
1286  if strings:
1287    print("  \x1b[37m\x1b[1mMessage : ", *strings)
1288  print("  \x1b[37m\x1b[1mFunction:\x1b[0m\x1b[37m " + str(cfi.function))
1289  print("  \x1b[1mLocals :" + reset)
1290  for loc in cf.f_locals.keys():
1291    obj = cf.f_locals[loc]
1292    var = repr(obj)
1293    if 'module ' in var: continue
1294    if 'function ' in var: continue
1295    if 'class ' in var: continue
1296    if loc.startswith('_'): continue
1297    if hasattr(obj, 'name'):
1298      if not obj.name:
1299        oname = str(type(obj))
1300      else:
1301        oname = obj.name
1302      var = oname + ", at " + vedo.utils.precision(obj.GetPosition(), 3)
1303
1304    var = var.replace("vtkmodules.", "")
1305    print("   \x1b[37m", loc, "\t\t=", var[:60].replace("\n", ""), reset)
1306    if vedo.utils.is_sequence(obj) and len(obj) > 4:
1307      print('      \x1b[37m\x1b[2m\x1b[3m len:', len(obj),
1308         ' min:', vedo.utils.precision(min(obj), 4),
1309         ' max:', vedo.utils.precision(max(obj), 4),
1310         reset)
1311
1312  if q:
1313    print(f"  \x1b[1m\x1b[37mExiting python now (q={bool(q)}).\x1b[0m\x1b[37m")
1314    sys.exit(0)
1315  sys.stdout.flush()

Print debug information about the environment where the printd() is called. Local variables are printed out with their current values.

Use q to quit (exit) the python session after the printd call.

def get_color(rgb=None, hsv=None):
721def get_color(rgb=None, hsv=None):
722  """
723  Convert a color or list of colors to (r,g,b) format from many different input formats.
724
725  Set `hsv` to input as (hue, saturation, value).
726
727  Example:
728     - `RGB  = (255, 255, 255)` corresponds to white
729     - `rgb  = (1,1,1)` is again white
730     - `hex  = #FFFF00` is yellow
731     - `string = 'white'`
732     - `string = 'w'` is white nickname
733     - `string = 'dr'` is darkred
734     - `string = 'red4'` is a shade of red
735     - `int  = 7` picks color nr. 7 in a predefined color list
736     - `int  = -7` picks color nr. 7 in a different predefined list
737
738
739  Examples:
740    - [colorcubes.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/basic/colorcubes.py)
741
742      ![](https://vedo.embl.es/images/basic/colorcubes.png)
743  """
744  # recursion, return a list if input is list of colors:
745  if _is_sequence(rgb) and (len(rgb) > 3 or _is_sequence(rgb[0])):
746    seqcol = []
747    for sc in rgb:
748      seqcol.append(get_color(sc))
749    return seqcol
750
751  # because they are most common:
752  if isinstance(rgb, str):
753    if rgb == "r":
754      return (0.9960784313725, 0.11764705882352, 0.121568627450980)
755    elif rgb == "g":
756      return (0.0156862745098, 0.49803921568627, 0.062745098039215)
757    elif rgb == "b":
758      return (0.0588235294117, 0.0, 0.984313725490196)
759
760  if str(rgb).isdigit():
761    rgb = int(rgb)
762
763  if hsv:
764    c = hsv2rgb(hsv)
765  else:
766    c = rgb
767
768  if _is_sequence(c):
769    if c[0] <= 1 and c[1] <= 1 and c[2] <= 1:
770      return c # already rgb
771    if len(c) == 3:
772      return list(np.array(c) / 255.0) # RGB
773    return (c[0] / 255.0, c[1] / 255.0, c[2] / 255.0, c[3]) # RGBA
774
775  elif isinstance(c, str): # is string
776    c = c.replace("grey", "gray").replace(" ", "")
777    if 0 < len(c) < 3: # single/double letter color
778      if c.lower() in color_nicks:
779        c = color_nicks[c.lower()]
780      else:
781        vedo.logger.warning(
782          f"Unknown color nickname {c}\nAvailable abbreviations: {color_nicks}"
783        )
784        return (0.5, 0.5, 0.5)
785
786    if c.lower() in colors: # matplotlib name color
787      c = colors[c.lower()]
788      # from now format is hex!
789
790    if c.startswith("#"): # hex to rgb
791      h = c.lstrip("#")
792      rgb255 = list(int(h[i : i + 2], 16) for i in (0, 2, 4))
793      rgbh = np.array(rgb255) / 255.0
794      if np.sum(rgbh) > 3:
795        vedo.logger.error(f"in get_color(): Wrong hex color {c}")
796        return (0.5, 0.5, 0.5)
797      return tuple(rgbh)
798
799    else: # vtk name color
800      namedColors = vtk.new("NamedColors")
801      rgba = [0, 0, 0, 0]
802      namedColors.GetColor(c, rgba)
803      return (rgba[0] / 255.0, rgba[1] / 255.0, rgba[2] / 255.0)
804
805  elif isinstance(c, (int, float)): # color number
806    return palettes[vedo.settings.palette % len(palettes)][abs(int(c)) % 10]
807
808  return (0.5, 0.5, 0.5)

Convert a color or list of colors to (r,g,b) format from many different input formats.

Set hsv to input as (hue, saturation, value).

Example:
 • RGB = (255, 255, 255) corresponds to white
 • rgb = (1,1,1) is again white
 • hex = #FFFF00 is yellow
 • string = 'white'
 • string = 'w' is white nickname
 • string = 'dr' is darkred
 • string = 'red4' is a shade of red
 • int = 7 picks color nr. 7 in a predefined color list
 • int = -7 picks color nr. 7 in a different predefined list
Examples:
def get_color_name(c):
811def get_color_name(c):
812  """Find the name of the closest color."""
813  c = np.array(get_color(c)) # reformat to rgb
814  mdist = 99.0
815  kclosest = ""
816  for key in colors:
817    ci = np.array(get_color(key))
818    d = np.linalg.norm(c - ci)
819    if d < mdist:
820      mdist = d
821      kclosest = str(key)
822  return kclosest

Find the name of the closest color.

def color_map(value, name='jet', vmin=None, vmax=None):
854def color_map(value, name="jet", vmin=None, vmax=None):
855  """
856  Map a real value in range [vmin, vmax] to a (r,g,b) color scale.
857
858  Return the (r,g,b) color, or a list of (r,g,b) colors.
859
860  Arguments:
861    value : (float, list)
862      scalar value to transform into a color
863    name : (str, matplotlib.colors.LinearSegmentedColormap)
864      color map name
865
866  Very frequently used color maps are:
867
868    ![](https://user-images.githubusercontent.com/32848391/50738804-577e1680-11d8-11e9-929e-fca17a8ac6f3.jpg)
869
870  A more complete color maps list:
871
872    ![](https://matplotlib.org/1.2.1/_images/show_colormaps.png)
873
874  .. note:: Can also directly use and customize a matplotlib color map
875
876  Example:
877    ```python
878    import matplotlib
879    from vedo import color_map
880    rgb = color_map(0.2, matplotlib.colormaps["jet"], 0, 1)
881    print("rgb =", rgb) # [0.0, 0.3, 1.0]
882    ```
883
884  Examples:
885    - [plot_bars.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/pyplot/plot_bars.py)
886
887      <img src="https://vedo.embl.es/images/pyplot/plot_bars.png" width="400"/>
888
889  """
890  cut = _is_sequence(value) # to speed up later
891
892  if cut:
893    values = np.asarray(value)
894    if vmin is None:
895      vmin = np.min(values)
896    if vmax is None:
897      vmax = np.max(values)
898    values = np.clip(values, vmin, vmax)
899    values = (values - vmin) / (vmax - vmin)
900  else:
901    if vmin is None:
902      vedo.logger.warning("in color_map() you must specify vmin! Assume 0.")
903      vmin = 0
904    if vmax is None:
905      vedo.logger.warning("in color_map() you must specify vmax! Assume 1.")
906      vmax = 1
907    values = [(value - vmin) / (vmax - vmin)]
908
909  if _has_matplotlib:
910    # matplotlib is available, use it! ###########################
911    if isinstance(name, str):
912      mp = matplotlib.colormaps[name]
913    else:
914      mp = name # assume matplotlib.colors.LinearSegmentedColormap
915    result = mp(values)[:, [0, 1, 2]]
916
917  else:
918    # matplotlib not available ###################################
919    invert = False
920    if name.endswith("_r"):
921      invert = True
922      name = name.replace("_r", "")
923    try:
924      cmap = cmaps[name]
925    except KeyError:
926      vedo.logger.error(f"in color_map(), no color map with name {name} or {name}_r")
927      vedo.logger.error(f"Available color maps are:\n{cmaps.keys()}")
928      return np.array([0.5, 0.5, 0.5])
929
930    result = []
931    n = len(cmap) - 1
932    for v in values:
933      iv = int(v * n)
934      if invert:
935        iv = n - iv
936      rgb = hex2rgb(cmap[iv])
937      result.append(rgb)
938    result = np.array(result)
939
940  if cut:
941    return result
942  return result[0]

Map a real value in range [vmin, vmax] to a (r,g,b) color scale.

Return the (r,g,b) color, or a list of (r,g,b) colors.

Arguments:
 • value : (float, list) scalar value to transform into a color
 • name : (str, matplotlib.colors.LinearSegmentedColormap) color map name
Very frequently used color maps are:

A more complete color maps list:

Can also directly use and customize a matplotlib color map
Example:
import matplotlib
from vedo import color_map
rgb = color_map(0.2, matplotlib.colormaps["jet"], 0, 1)
print("rgb =", rgb) # [0.0, 0.3, 1.0]
Examples:
def build_palette(color1, color2, n, hsv=True):
945def build_palette(color1, color2, n, hsv=True):
946  """
947  Generate N colors starting from `color1` to `color2`
948  by linear interpolation in HSV or RGB spaces.
949
950  Arguments:
951    N : (int)
952      number of output colors.
953    color1 : (color)
954      first color.
955    color2 : (color)
956      second color.
957    hsv : (bool)
958      if `False`, interpolation is calculated in RGB space.
959
960  Examples:
961    - [mesh_custom.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/basic/mesh_custom.py)
962
963      ![](https://vedo.embl.es/images/basic/mesh_custom.png)
964  """
965  if hsv:
966    color1 = rgb2hsv(color1)
967    color2 = rgb2hsv(color2)
968  c1 = np.array(get_color(color1))
969  c2 = np.array(get_color(color2))
970  cols = []
971  for f in np.linspace(0, 1, n, endpoint=True):
972    c = c1 * (1 - f) + c2 * f
973    if hsv:
974      c = np.array(hsv2rgb(c))
975    cols.append(c)
976  return np.array(cols)

Generate N colors starting from color1 to color2 by linear interpolation in HSV or RGB spaces.

Arguments:
 • N : (int) number of output colors.
 • color1 : (color) first color.
 • color2 : (color) second color.
 • hsv : (bool) if False, interpolation is calculated in RGB space.
Examples:
def build_lut( colorlist, vmin=None, vmax=None, below_color=None, above_color=None, nan_color=None, below_alpha=1, above_alpha=1, nan_alpha=1, interpolate=False):
 979def build_lut(
 980  colorlist,
 981  vmin=None,
 982  vmax=None,
 983  below_color=None,
 984  above_color=None,
 985  nan_color=None,
 986  below_alpha=1,
 987  above_alpha=1,
 988  nan_alpha=1,
 989  interpolate=False,
 990):
 991  """
 992  Generate colors in a lookup table (LUT).
 993
 994  Return the `vtkLookupTable` object. This can be fed into `cmap()` method.
 995
 996  Arguments:
 997    colorlist : (list)
 998      a list in the form `[(scalar1, [r,g,b]), (scalar2, 'blue'), ...]`.
 999    vmin : (float)
1000      specify minimum value of scalar range
1001    vmax : (float)
1002      specify maximum value of scalar range
1003    below_color : (color)
1004      color for scalars below the minimum in range
1005    below_alpha : (float)
1006      opacity for scalars below the minimum in range
1007    above_color : (color)
1008      color for scalars above the maximum in range
1009    above_alpha : (float)
1010      alpha for scalars above the maximum in range
1011    nan_color : (color)
1012      color for invalid (nan) scalars
1013    nan_alpha : (float)
1014      alpha for invalid (nan) scalars
1015    interpolate : (bool)
1016      interpolate or not intermediate scalars
1017
1018  Examples:
1019    - [mesh_lut.py](https://github.com/marcomusy/vedo/tree/master/examples/basic/mesh_lut.py)
1020
1021      ![](https://vedo.embl.es/images/basic/mesh_lut.png)
1022  """
1023  ctf = vtk.new("ColorTransferFunction")
1024  ctf.SetColorSpaceToRGB()
1025  ctf.SetScaleToLinear()
1026  alpha_x, alpha_vals = [], []
1027  for sc in colorlist:
1028    if len(sc) >= 3:
1029      scalar, col, alf = sc[:3]
1030    else:
1031      alf = 1
1032      scalar, col = sc
1033    r, g, b = get_color(col)
1034    ctf.AddRGBPoint(scalar, r, g, b)
1035    alpha_x.append(scalar)
1036    alpha_vals.append(alf)
1037
1038  lut = vtk.new("LookupTable")
1039  lut.SetNumberOfTableValues(256)
1040
1041  x0, x1 = ctf.GetRange() # range of the introduced values
1042  if vmin is not None:
1043    x0 = vmin
1044  if vmax is not None:
1045    x1 = vmax
1046  ctf.SetRange(x0, x1)
1047  lut.SetRange(x0, x1)
1048
1049  if below_color is not None:
1050    lut.SetBelowRangeColor(list(get_color(below_color)) + [below_alpha])
1051    lut.SetUseBelowRangeColor(True)
1052  if above_color is not None:
1053    lut.SetAboveRangeColor(list(get_color(above_color)) + [above_alpha])
1054    lut.SetUseAboveRangeColor(True)
1055  if nan_color is not None:
1056    lut.SetNanColor(list(get_color(nan_color)) + [nan_alpha])
1057
1058  rgba = (1, 1, 1, 1)
1059  for i in range(256):
1060    p = i / 255
1061    x = (1 - p) * x0 + p * x1
1062    if interpolate:
1063      alf = np.interp(x, alpha_x, alpha_vals)
1064      rgba = list(ctf.GetColor(x)) + [alf]
1065    else:
1066      for c in colorlist:
1067        if x <= c[0]:
1068          if len(c) == 3:
1069            alf = c[2]
1070          else:
1071            alf = 1
1072          rgba = list(get_color(c[1])) + [alf]
1073          break
1074    lut.SetTableValue(i, rgba)
1075
1076  lut.Build()
1077  return lut

Generate colors in a lookup table (LUT).

Return the vtkLookupTable object. This can be fed into cmap() method.

Arguments:
 • colorlist : (list) a list in the form [(scalar1, [r,g,b]), (scalar2, 'blue'), ...].
 • vmin : (float) specify minimum value of scalar range
 • vmax : (float) specify maximum value of scalar range
 • below_color : (color) color for scalars below the minimum in range
 • below_alpha : (float) opacity for scalars below the minimum in range
 • above_color : (color) color for scalars above the maximum in range
 • above_alpha : (float) alpha for scalars above the maximum in range
 • nan_color : (color) color for invalid (nan) scalars
 • nan_alpha : (float) alpha for invalid (nan) scalars
 • interpolate : (bool) interpolate or not intermediate scalars
Examples: